Javni poziv za prijavu kandidata za javne radove

Zainteresirani trebaju, uz pismenu zamolbu, dostaviti i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najkasnije do 1.12.2017.

Grad Korčula, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, objavio je oglas za zapošljavanje 30 djelatnika na 6 mjeseci po programu javnih radova. 

Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:
– Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala

– Održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava

– Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja

–  te druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

Zainteresirani trebaju, uz pismenu zamolbu, dostaviti i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najkasnije do 1.12.2017. na:

GRAD KORČULA
Trg A. i S. Radića 1
20260 Korčula
„JAVNI RADOVI“

 

Javni poziv možete pročitati na linku.