Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2011. godini

Županija Dubrovačko-neretvanska objavila je 16. srpnja 2011. godine Javni poziv gradovima i općinama na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2011. godinu.

Na temelju Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Klasa: 320-01/07-01/25 , Urbroj: 2117/1-04-08-8 od 04. ožujka 2008.) i Odluke Skupštine o izmjenam i dopunama Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Klasa: 220-01/07-01/25 , Urbroj: 2117/1-04-10-78 od 17. lipnja 2010. godine), Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje:

JAVNI POZIV
gradovima i općinama Dubrovačko-neretvanske županije na podnošenje
zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog
materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2011.

I/ Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 2/08 i 8/10 ).

II/ Sredstva se mogu odobriti za:

  1. Nabavu sadnog materijala u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici, voćnjaci, i sl. );
  2. Nabavu sadnog materijala za privođenje kulturi novih poljoprivrednih površina u Županiji.

III/ Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te podnijeti zahtjev s pripadajućom dokumentacijom.

IV/ Natjecatelji mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj i poljoprivredu, Opuzen, Zrinsko-frankopanska 1, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,oo sati ili na službenim Internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanska županije.

V/ Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog priopćavanja. Ovaj javni poziv objavit će se na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

VI/ Prijava se podnosi Povjerenstvu za obradu zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s naznakom „Prijava za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ preporučenom pošiljkom ili se može neposredno predati na protokol Županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

VII/ Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII/Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Programa.

IX/ Međusobna prava i obaveze po osnovi ovog Programa među nosiocima regulirat će se posebnim ugovorima.

X/ O rezultatima izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.