Kategorija: Nekategorizirano

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule -2016.

TEKSTUALNI DIO 1. Obvezni prilog – obrazloženje 2. Provedbene odredbe 3. Obvezni prilog- obrazloženje 4. Kartografski prilozi 5. Tekstualni dio – provedbene odredbe GRAFIČKI DIO 1. 054_1-namjena 2. 054_2a-promet 3. 054_2b-posta-telekom 4. 054_2c-elektroenergetika 5. 054_2d-vodoopskrba 6. 054_2e-odvodnja 7. 054_3a1-priroda 8. 054_3a2-EM 9. 054_3a3-stanista 10. 054_3b-kuturna-dobra …