Najava 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

.

.

.

.

.

.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 

za dan 16. veljače  (četvrtak) 2017. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja sa pripadajućim Planom civilne zaštite Grada Korčule, Usklađenje 1

 Naslovnica
Plan zaštite i spašavanja
– Plan civilne zaštite
– Naslov priloga
– Popis priloga
– Prilozi

3. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada              Korčule za 2016. godin

4. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada                    Korčule za 2016. godinu

5. Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.                     godinu

6. Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2017.              godinu

7.  Izvješće gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2016.
Propisi i međunarodni ugovori
Rješenje o imenovanju

8.  Izvještaj o radu KTD-a HOBER d.o.o. za 2015. godinu

9.  Deklaracija o pametnim otocima
Dopis Smart Islands
– Letter of support

10.  Izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“
– Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice “Ivan Vidali”

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.