Kategorija: Savjet mladih

O Savjetu mladih

Savjet mladih Grada Korčule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Korčule koje u okviru svoga djelokruga: raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih …