Natječaj “Autohtoni suvenir otoka Korčule”

U cilju promicanja vrijednosti likovnog i primijenjenog stvaralaštva, te pokretanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem ponude autohtonih suvenira, rukotvorina i proizvoda kućne radinosti otoka Korčule, Upravni odbor ULIPUK-a raspisuje Natječaj za autohtoni suvenir otoka Korčule.

Na temelju odluke usvojene na 7. sjednici Upravnog odbora ULIPUK-a održane 19. siječnja 2010. godine, u cilju promicanja vrijednosti likovnog i primijenjenog stvaralaštva, te pokretanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem ponude autohtonih suvenira, rukotvorina i proizvoda kućne radinosti otoka Korčule, raspisuje se

NATJEČAJ „AUTOHTONI SUVENIR OTOKA KORČULE“

1. Pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske.
2. Članovi Žirija i osobe u organizaciji na Natječaju mogu sudjelovati samo van konkurencije.
3. Kategorije natječaja:
    •SUVENIR – odnosi se na manje serije rukom izrađene od prirodnih materijala, čija cijena ne prelazi 35,00 kn odnosno 5 EURA.
   •RUKOTVORINA – odnosi se na predmete rukom izrađene od prirodnih materijala čija cijena prelazi 35,00 kn odnosno 5 EURA.
4. Radovi trebaju biti izrađeni od prirodnih materijala, npr. kamen, metal, drvo, keramika, terakota, tekstil, staklo, papir…..
5. Svaki autor može sudjelovati sa više radova. Za svaki prijavljeni rad, potrebno je ispuniti zasebnu prijavnicu. Autor treba dostaviti po jedan primjerak rada kojeg prijavljuje.
6. Sudjelovanje na Natječaju je anonimno. Radovi se ne potpisuju, već se na poleđini prijavljenog rada stavlja šifra, a uz rad se prilaže zatvorena koverta sa šifrom i podacima. Radovi trebaju biti dobro upakirani.
7. Podaci: ime, prezime, adresa, telefon i e-mail autora; kratak životopis; naziv prijavljenog dijela; datum stvaranja; tehnika stvaranja – opis izrade i materijala; dimenzije; okvirna cijena na tržištu; pripadnost likovnoj udruzi i zvanja; izjava da je predloženi rad izravno autorsko djelo; potpis autora.
8. Nepotpune, nepravovremene i nejasne prijave poslane suprotno odredbama ovog Natječaja neće se razmatrati.
9. Pravovremene pristigle radove ocjenjivati će Žiri. Kriterij pri ocjenjivanju radova: kvaliteta izrade i postignuta prepoznatljivosti; originalnost; ekonomska pristupačnost; praktičnost i moguća primjenjivost u svakodnevnoj upotrebi.
10. U svakoj kategoriji biti će dodijeljene po tri nagrade: 1. nagrada, 2. nagrada i 3. nagrada. Ovisno o kvaliteti prispjelih radova, Žiri u svakoj kategoriji može dodijeliti Diplome i Pohvale. Sve odluke Žirija su konačne i neopozive.
11. Kalendar izložbe „OTOK“:
    •Zadnji rok za prijam radova – 31. ožujka 2010. godine
    •Žiriranje – 09. travnja 2010. godine
    •Otvorenje izložbe – krajem travnja 2010. godine
    •Zatvaranje izložbe i povrat radova – početkom svibnja 2010. godine
12. Radove je moguće dostaviti osobno ili slati poštom na adresu: ULIPUK – Udruženje likovnih i primijenjenih umjetnika Korčule; ulica 85., br 12., 20271 Blato, otok Korčula.
13. Organizator pridržava pravo reprodukcije fotografija primljenih radova u nekomercijalne svrhe, za potrebe izrade kataloga, promidžbe izložbe i interneta, osim u slučaju izričite pismene zabrane autora.
14. Organizator se obvezuje da će s prispjelim radovima postupati najpažljivije, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualni nestanak ili oštećenja bilo koje prirode.
15. Svi sudionici biti će pismeno obaviješteni o rezultatima Natječaja.
16. Svi autori primiti će katalog i radovi će im biti vraćeni u originalnim pakiranjima.

Sve dodatne obavijesti na:
099/794-00-94

[email protected]  

www.ulipuk.blogspot.com