Obavijest o izradi DPU “Poslovna lokacija uvala Luka”

Grad Korčula obavještava sve zaintereirane da započinje izrada Detaljnog plana uređenja "Poslovna lokacija uvala Luka". Prijedlozi za izradu Plana mogu se mogu podnositi do 8. listopada 2012. godine.

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“, KLASA: 350-03/12-01/02, URBROJ: 2138/01-12-3 od 11. rujna 2012. godine, Grad Korčula – Jedinstveni upravni odjel objavljuje

O B A V I J E S T
o izradi Detaljnog plana uređenja
“Poslovna lokacija uvala Luka”

I.

Temeljem Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Poslovna lokacija uvala Luka” započinje izrada Detaljnog plana uređenja “Poslovna lokacija uvala Luka”.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana.

Prijedlozi se mogu podnositi do 8. listopada 2012. godine na adresu: Grad Korčula, Jedinstveni upravni odjel, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

KLASA: 350-03/12-01/02
URBROJ: 2138/01-04-02/1-12-08
Korčula, 20. rujna 2012.

Voditelj Odsjeka
Ivan Blitvić, ing