Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Dominče”

Zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 16. srpnja 2012. godine na adresu: Grad Korčula, Jedinstveni upravni odjel, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“ Klasa: 350-03/12-01/01, Urbroj: 2138/01-12-1 od 12. lipnja 2012. godine Grad Korčula – Jedinstveni upravni odjel objavljuje

O b a v i j e s t
o izradi urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone „Dominče“

I.

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“  započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“.

II.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi prijedloge za izradu Plana. Prijedlozi se mogu odnositi isključivo na obuhvat Plana. Prijedlozi se mogu podnositi do 16. srpnja 2012. godine na adresu: Grad Korčula, Jedinstveni upravni odjel, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pismeni odgovori.

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

Klasa: 350-03/12-01/01
Urbroj: 2138/01-04-02/1-12-04
Korčula, 29. lipnja 2012. godine

Voditelj Odsjeka
Ivan Blitvić, ing

Prilozi: