Obavijest o radnom vremenu Gradske uprave sa strankama

U cilju suzbijanja širenja bolesti Covid-19, do daljnjega se mijenja radno vrijeme za rad sa strankama na način da se privremeno neće primati stranke u Gradsku upravu Grada Korčule.

Sukladno odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti Covid-19, a u cilju suzbijanja širenja bolesti,

DO DALJNJEGA SE MIJENJA RADNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA NA NAČIN DA SE PRIVREMENO NEĆE PRIMATI STRANKE U GRADSKU UPRAVU GRADA KORČULE.

IZUZETNO, UZ PRETHODNU NAJAVU, MOGU SE OSOBNO DONIJETI PRIJAVE NA NATJEČAJE KOJI SU U TIJEKU.

Mole se građani da osobno ne dolaze u urede Gradske uprave kao i kod gradonačelnika ili zamjenika gradonačelnika, a da za potrebe komunikacije koriste e-poštu, telefon (020/711-143, 711-184), telefaks (020/711-706) ili poštu.

Ova mjera privremene odgode prijma stranaka stupa na snagu odmah i traje do njezina opoziva, o čemu će se građanstvo obavijestiti putem mrežne stranice grada i lokalnog radija.

Apelira se na građanstvo da uvaže ovu mjeru i istu poštuju.

Korčula, 16. 03. 2020.
GRAD KORČULA