Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 14. stavka 1., članka 29. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj …

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 14. stavka 1., članka 29. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11,3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

O D L U K U

o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15; u nastavku teksta: Zakon), podrobnije uređuju pitanja koja Zakon stavlja u ovlast propisivanja, odnosno uređivanja odlukom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

(1) Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona je pripremanje usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

(2) Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering).

(3) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u nastavku teksta: ugostitelj).

(4) Pod uvjetima propisanim Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(5) Pod uvjetima propisanim Zakonom ugostiteljske usluge mogu pružati pravne osobe koji nisu ugostitelji.

Članak 3.

Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga (u nastavku teksta: ugostiteljski objekt), a što se smatra ugostiteljskim objektom i njihovo razvrstavanje uređeno je Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Cijeli tekst odluke možete vidjeti OVDJE.