Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije referenta za računovodstvene poslove

Traži se 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci s pola radnog vremenom /4 sata/, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

referenta za računovodstvene poslove

(1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od šest mjeseci s pola radnog vremenom /4 sata/,

uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca).

.

1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili srednja školska sprema (gimnazija),

–   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–   položen državni stručni ispit,

–   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

3. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

4.  Na oglas mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

Ostale uvjete natječaja pogledajte ovdje.

Informacije o načinu provođenja natječaja, opisu poslova i plaći pogledajte ovdje.