Ovogodišnji rekord Županijske lučke uprave Korčula

Nakon zbrajanja rezultata i unatoč gospodarskoj krizi u svijetu luka Korčula je ispunila zadane ciljeve i planove.

Sve zadane prihodovne stavke u Proračunu za 2014.godinu su ispunjene i premašene što dokazuje porast broja svih dolazaka tj. uplovljavanja u luku Korčula,zadovoljno ocjenjuje ovogodišnje poslovanje ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula,Vedran Leleković. Analizirajući podatke svih uplovljavanja brodova,trajekata,jedrilica,jahti  i trabakula,zbroj je prema korčulanskim okvirima nevjerojatan. Kroz luku Korčula u 2014.godini prošlo je više od POLA MILIJUNA PUTNIKA te zasigurno polako kročimo prema povećanju te brojke,kaže Leleković,čiji podaci pokazuju kako je izgradnja nove luke Korčula od vitalnog značaja osobito ako se ostvare oni pokazatelji,a sve vodi ka tom smjeru jer se iz godine u godinu broj brodova i putnika znatno povećava,a sadašnje obala u Korčuli teško prima i brodove do 100 m.Pak se svaki veći kruzer mora sidriti u Pelješkom kanalu. Njihovo izvješće za ovu godinu je podijeljeno kroz četiri operativna zadatka:Sezona uplovljavanja.Projekt izgradnje nove luke.Hidroavionsko pristanište i Sanacija obale sv.Nikole. U sezoni 2014. godine sveukupno je u luku Korčula uplovilo 175 brodova „cruisera“ sa ukupno 52500 putnika što je za 20% bolje od prošlogodišnje  sezone dok je povećanje broja putnika duplo veći od prošlogodišnje sezone, znači povećanje od 100%. Podaci govore kako je luka Korčula postala prepoznatljiva i poželjna destinacija za goste-putnike na kružnim putovanjima. Nadalje prema podacima možemo slobodno govoriti kako luka Korčula dijeli 2. mjesto zajedno sa lukom Splitom po broju dolazaka brodova na kružnim putovanjima dok je luka Dubrovnik i dalje na prvom mjestu,kazuje ravnatelj ŽLU Korčula. Zabilježeno je i povećanje dolazaka mega jahti u luku Korčula dok je  uplovljavanje jedrilica u luku Korčula i u sidrišta luke ostao na prošlogodišnjoj razini. Ove sezone je u Korčuli bilo 250 mega jahti,a prošle godine 202.Isto tako su drveni jedrenjaci(trabakule)i guleta zabilježili veliki broj dolazaka.U 2013.ukupno 1800 trabakula, drvenih jedrenjaka i guleta a ove godine 2035.Na trabakuli i drvenom jedrenjaku bude 30 do 40 gostiju,onda je sveukupni broj putnika u luci Korčula u 2014.godini bio oko 65 do 80 tisuća putnika,što nas izuzetno čini ponosnima i daje nam za pravo da luku Korčula možemo tretirati kao neizostavnu destinaciju za putnike u nautičkom turizmu na domaćim kružnim putovanjima po Jadranu,ističe Vedran Leleković. Njegovi  podaci za projekt „Nova luka Korčula“je apliciran u OPERATIVNI PROGRAM PROMET 2014-2020 čiji je nosilac Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Nakon puno sastanaka sa predstavnicima Ministarstva,DNŽ,Lučke uprave Korčula te Europske agencije JASSPERS koja je zadužena za kapitalna ulaganja i financiranje projekata iz Europskih strukturnih fondova,rezultati su ohrabrujući. Završena je izrada Urbanističkog plana uređenja područja Nove luke Korčula,čiju je izradu platila Lučka uprava Korčula,te se odvijaju pripremne radnje da se paralelno tome raspiše Natječaj za izradu Idejnih projekata. U dva navrata u Korčuli je boravila uprava Hrvatskih cesta,upoznali  lokaciju gdje će se graditi Nova luka Korčula te su se upoznali sa trasom spojne ceste koja će spajati Novu luku Korčula sa državnom cestom D 118.Hrvatske ceste i Županijska lučka uprava Korčula su potpisali Sporazum o suradnji na području zajedničkog razvoja projekata luka i cesta čime su se Hrvatske ceste obavezale pripremiti i  izraditi Studije izvodivosti i Studije opravdanosti kao i ishoditi odgovarajuća potrebna rješenja odluke koje se donose na razini nadležnih upravnih i drugih državnih tijela  te pripremiti pripadajuću natječajnu dokumentaciju i ugovor o nabavi. Potpisivanju ovog Sporazuma prethodila je suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova,kaže Leleković. Sveukupna financijska konstrukcija tehničke dokumentacije za novu luku je 7 milijuna i 200 tisuća kuna. Nakon završetka prikupljanja tehničke dokumentacije prilazi se dobivanju lokacijske i građevinske dozvole.Predviđanja su da bi cjelokupan projekt izgradnje Nove luke Korčula iznosio oko 25 do 30 milijuna Eura čija se sredstva trebaju osigurati iz fondova Europske unije i Državnog proračuna RH u omjeru 85% EU i 15% RH. Hidroavionsko pristanište je još uvijek upitno,kaže ravnatelj ŽLU Korčula.Nakon što je u suradnji sa Gradom Korčula i DNŽ određena lokacija za hidroavionsko pristanište u luci Korčula (lokacija na Istočnoj obali pokraj kule) investitor tvrtka ECA iz Njemačke započela je postupak pribavljanja lokacijske dozvole i potrebnih suglasnosti.Međutim konzervatorski odjel Ministarstva kulture Dubrovačko-neretvanske županije im nije izdalo potrebnu suglasnost već im je zabranila postavljanje betonskih blokova za pričvršćivanje pontona sa obrazloženjem da će se narušiti vizura i izgled starogradske jezgre u neposrednoj blizini. Slijedi zajednički sastanak sa predstavnicima tvrtke ECA i Grada Korčule,gdje će se ponuditi druga lokacija(pokraj trajektnog pristaništa Dominče)  koja im je i prvobitno ponuđena od strane Županijske lučke uprave Korčula ali je investitor nije htio prihvatiti kao optimalnu i kvalitetnu lokaciju. Mora se naglasiti kako su ŽLU Korčula i Dubrovačko-neretvanska županija od samog početka davali podršku projekta izgradnji hidroavionskih pristaništa. Za obalu Svetog Nikole ŽLU Korčula poduzima sve mogućnosti da postane gospodar morskog i kopnenog dijela obale,ističe Vedran Leleković. Oni su pokrenuli postupak sanacije,zatražili od Grada Korčule da je uvrsti u prostorni plan kao lučko područje čime bi se stvorili preduvjeti da Županijska lučka uprava Korčula izvrši financiranje cjelokupne sanacije tog područja. Povjerenstvo za proširenje granica lučkog područja Dubrovačko-neretvanske županije također priprema cjelokupni predmet te se nadamo da će ga i Županijska skupština usvojiti čime će se stvoriti preduvjet da se takvo prošireno lučko područje uvrsti u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije koje će uslijediti nakon što Grad Korčula odradi aktivnosti oko izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Korčule. Nakon navedenih aktivnosti ŽLU Korčula će raspisati natječaj za sanaciju navedene obale.