Oznaka: ekološka akcija

POZIV ZA EKOLOŠKU AKCIJU

Poštovani sugrađani, u subotu 25. lipnja 2016., Gradski kotarevi Stari grad i Sv. Anton uz potporu Grada Korčule, udruge ronilaca, sekcije brodara, KTD Hober,  studenata Kineziološkog fakulteta iz Zagreba organiziraju akciju čišćenja podmorskog  i obalnog pojasa Badije, Planjaka, Kamenjaka, Rogačića, Baretice. Polazak je u 8,00 …

Poziv za ekološku akciju

GK Stari Grad i GK Sveti Antun u subotu 20. lipnja 2015. u 08:00 organiziraju akciju čišćenja podmorskog pojasa sv. Nikole i Banja te obalnog dijela Badije, Planjaka, Kamenjaka, Rogačića i Baretice. Polazak je u 08:00 s istočne rive (Punta Jurana) osiguranim prijevozom. Više