Oznaka: komunalne djelatnosti

Odluka o komunalnim djelatnostima (2012)

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog …

Komunalne djelatnosti

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalne djelatnosti Članak 3. Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih …