Oznaka: ŠOK

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93 i 35/08), članka 49. točke 17. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09, Gradsko vijeće Grada …