Popis stanovništva 2011.: počinju prijave za popisivače i kontrolore

Objavljen je javni poziv kandidatima za popisivače i kontrolore popisa stanovništva, kućanstava i stanova. Zainteresirani kandidati za popisivače i kontrolore popisa za Grad Korčulu i općinu Lumbarda mogu pristupiti ispunjavanju upitnika za prijavu 21., 22., 23. i 24. veljače 2011. u vremenu od 7 do 15 sati u Popisnom centru Korčula, adresa Trg A. i S. Radića 1, Korčula

Kriteriji prijave i odabira za popisivače su punoljetnost, najmanje završena srednja škola, te čitljivost rukopisa optičkim čitanjem. Zainteresirani kandidati trebaju ponijeti identifikacijsku ispravu te kemijsku olovku koja piše crno ili tamnoplavo.

Za odabrane popisivače organizirat će se četverodnevna poduka na kojima će ih se upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa 2011.

Nakon odslušane poduke (obvezna je prisutnost poduci svakog dana) kandidati za popisivače polažu završni test nakon kojeg se, ovisno o kvaliteti završnog testa, uključuju u Popis ili raspoređuju kao rezervni popisivači.

Popisivanje na terenu trajat će u vremenu od 1. do 28. travnja, i to po cijeli dan, uključujući subote i nedjelje. Dakle, popisivač je na terenu od jutra do navečer; većinu tog vremena provodi popisujući, a dio vremena sa svojim nadređenim (kontrolorom) koji mu provjerava ispravnost materijala. To znači da se od popisivača očekuje puni dnevni angažman, te u vrijeme dok traje popis ne može paralelno raditi neki drugi posao odnosno aktivno pohađati školu/studij.

Popisivače imenuju županijska popisna povjerenstva na prijedlog povjerenstava ispostava.

Kontrolori su, po pravilu, osobe s iskustvom u popisima stanovništva ili sličnim statističkim akcijama ili osobe s odgovarajućim radnim i životnim iskustvom koje će im omogućiti da na četverodnevnoj poduci usvoje složenu materiju Metodologije Popisa i da usvojeno znanje prenesu na osobe koje poučavaju, sudjeluju u radu Popisnog centra, vode poduku popisivača (u trajanju četiri dana za skupinu od 15 do 25 popisivača) i tijekom popisa vode skupinu (prosječno sedam) popisivača te im pomažu i nadziru njihov rad.

Kriteriji prijave i odabira za kontrolore su punoljetnost, najmanje završena srednja škola i iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama, te iskustvo rada na prošlim izborima.

Nakon odslušane poduke (obvezna je prisutnost poduci svakog dana) kandidati za kontrolore polažu završni test.

Kontrolore imenuje, na prijedlog županijskih popisnih povjerenstava, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.