Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a

Rok za podnošenje prijava je 10. prosinca 2019. godine.

Europska komisija objavila je novi poziv “Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a”. U okviru ovog poziva Europska komisija želi odabrati potencijalne korisnike za provođenje niza mjera informiranja koje će sufinancirati EU.

Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.

Predviđene su dvije glavne aktivnosti:

– podupiranje medija i drugih prihvatljivih subjekata u sastavljanju i širenju informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a (vidjeti „prihvatljive podnositelje”)

– promicanje kohezijske politike EU-a na sveučilištima i u drugim obrazovnim ustanovama.

U prijedlozima treba prikazati i ocijeniti ulogu kohezijske politike u ostvarivanju komisijinih političkih prioriteta te u pristupanju sadašnjim i budućim pitanjima važnima za EU, države članice, regije i lokalne dionike.

Prihvatljivi podnositelji su medijske organizacije/novinske agencije (televizija, radio, tisak, internetski mediji, novi mediji, kombinacije različitih medija), neprofitne organizacije, sveučilišta i obrazovne ustanove, istraživački centri i skupine za strateška promišljanja, udruženja od europskog interesa, privatni subjekti, javna tijela (nacionalna, regionalna i lokalna).

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera informiranja u okviru ovog poziva procjenjuje se na 4.800,000 EUR, dok pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznosi najmanje 70.000 EUR, a najviše 300.000 EUR. Bespovratna sredstva EU-a isplaćuju se kao nadoknada u iznosu od najviše 80% stvarnih troškova aktivnosti koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Obrasce za prijavu i dodatne informacije o pozivu na podnošenje prijedloga možete naći u uputama za podnositelje na poveznici.