Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. travnja (četvrtak) 2016. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 14. travnja (četvrtak) 2016. godine,

s početkom u 18.30 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu
  3. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu
  4. Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2015. godinu
  5. Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Korčule za 2016. godinu
  6. Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Korčule za 2016. godinu
  7. Konačni prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2016. godini
  8. Konačni prijedlog odluke o spomeničkoj renti
  9. Konačni prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
  10. Konačni prijedlog odluke o prekoračenju najviše razine buke.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori