Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 24. svibnja (utorak) 2016. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 24. svibnja (utorak) 2016. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 4. Partnerstvo na projektu „Obnova i revitalizacija kulturno-povijesnog objekta Arsenal i njegovog neposrednog okruženja“
 5. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2015. godini
 6. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2016. godini
 7. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2015. godinu
 8. Program rada Gradskog muzeja za 2016. godinu
 9. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula u 2015. godini
 10. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2016. godinu
 11. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu
 12. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2016. godinu
 13. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2015. godinu
 14. Prijedlog zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2016. godine
 15. Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2016. godini
 16. Konačni prijedlog odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Korčule
 17. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2016. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori