Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. prosinca (ponedjeljak) 2013. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli. Datum održavanja sjednice Gradskog vijeća promijenjen je zbog tehničkih razloga.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. prosinca (ponedjeljak) 2013. godine,

s početkom u 18.30 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

2.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Korčule za 2012. godinu

3.Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu

4. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

5. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

6. Konačni prijedlog Pravilnika o rasporedu sredstava za Programe gradskih kotara i mjesnih odbora iz Proračuna Grada Korčule za 2014. godinu

Programi GK i MO – tablica

7. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

8. Smjernice za organizaciju i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2014. godini

9. Imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanje Grada Korčule (usklađenje)

10. Prijedlog člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

11. Ponuda za pravo prvokupa 1. etaže u čest. zgr. 561 k.o. Korčula

12. Ponuda za pravo prvokupa 4. etaže u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor, v.r.

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik

2. Zamjenik gradonačelnika

3. Političke stranke koje imaju vijećnike u GV

5. Gradski kotari i mjesni odbori