Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93 i 35/08), članka 49. točke 17. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09 i 8/11), Gradsko …

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br. 76/93 i 35/08), članka 49. točke 17. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove »Športski objekti Korčula«