Rad Prometnog redarstva Grada Korčule izvrsno ocijenjen

Tvrtka RI_ING NET dostavila je komparativnu analizu djelovanja službe prometnog redarstva u Gradu Korčuli. Dosadašnji rad i organizaciju službe, u okvirima raspoloživih resursa, smatraju iznadprosječno dobrom i kvalitetnom.

U nastavku je dan izvadak iz detaljne analize rada Prometnog redarstva u Korčuli koju je dotavila tvrtka RI_ING NET:

Služba je započela sa operativnim radom krajem listopada 2012., te se njeno postupanje u 2012 može promatrati kao početak rada i uhodavanje rada novoosnovane službe. Međutim, smatramo da je sam početak rada u pogledu strategije važan temelj daljnjih postupanja, kako u internoj organizaciji, tako i u vrlo bitnom aspektu stvaranja mišljenja građana o svrsishodnosti, dosljednosti, pravednosti i općenito o kvaliteti službe i postupanja prometnog redarstva.

Sukladno pozitivnoj praksi drugih lokalnih samouprava i preporuka struke, u prvim mjesecima rada postupanja su izrazito preventivna, odnosno svode se na izdavanje upozorenja, a ne obavijesti o počinjenom prekršaju (kazni). Takva praksa se preporuča zbog privikavanja javnosti (prvenstveno domicilnog stanovništva, stoga je takvu praksu preporučljivo provoditi van sezone) na rad nove službe u cilju ostavljanja dojma pravednog postupanja sa osnovnom misijom uvođenja reda u prostoru, a ne kažnjavanja.
Takva preporuka je u cijelosti prihvaćena u Gradu Korčuli te je u periodu od 24.10. do 31.12.2012 od ukupno 524 postupanja izdano 507 upozorenja (96.76% ukupnog broja postupanja) i 17 kazni.
U tom periodu od ukupno 68 dana, prometno redarstvo je postupalo na terenu 28 dana što čini otprilike svaki drugi radni dan. U usporedbi sa drugim jedinicama koje svrstavamo u kategoriju „sezonskih“, te uzevši u obzir da su sva postupanja vršena od strane jednog prometnog redara (kome to ne čini jedinu djelatnost), ovakva vremenska distibucija postupanja se svrstava u iznadprosječnu kategoriju. Nadalje prosječni broj od 18 postupanja jednog redara po danu, definitivno spada u izrazito intenzivna postupanja, čak i u periodu sezone, a pogotovo u vansezonskom razdoblju.

Podaci o strogo tehničkom aspektu rada pokazuju vrlo dobro i kvalitetno dokumentiranje prekršaja i baratanje samim sustavom u tehničkom smislu od samog početka korištenja.

Stoga strategiju u početku rada službe ocjenjujemo u svim aspektima izrazito dobrom i kvalitetnom. Dostignuta kvaliteta većine analiziranih segmenata je u velikoj mjeri rezultat rada i organizacije koju provodi prometni redar g. Roberto Kolić. Stoga na Vaše pitanje o ocjeni njegovog rada u predmetnoj domeni, temeljem iznesenih činjenica i analiza naše mišljenje je da je iznadprosječno u svim aspektima.

Čestitamo našem Prometnom redarstvu na ovako dobrim rezultatima rada!

Cijeli tekst analize rada Prometnog redarstva Grada Korčule možete pogledati ovdje.