Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Korčule

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih prijevremenih izbora 8. ožujka 2015., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Korčule utvrdilo je i objavljuje

I. Od ukupno 5.200 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.764 birača, odnosno 53,15%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.764 birača, odnosno 53,15%. Važećih listića bilo je 2.689, odnosno 97,29%. Nevažećih je bilo 75 listića, odnosno 2,71%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: FRANC STENEK

Zamjenik kandidata: LOVRO KRSTULOVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

2. Kandidat: ANDRIJA FABRIS

Zamjenik kandidata: MARKO SKOKANDIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

3. Kandidat: DRAŽEN BAKARIĆ

Zamjenik kandidata: DAMIR SARDELIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

4. Kandidatkinja: IVONA KAPOR

Zamjenica kandidatkinje: BLANKA GULIN

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

5. Kandidat: ZLATAN KOSOVIĆ

Zamjenik kandidata: VJENCESLAV PAIĆ KAREGA

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

1.122 glasova 40,59%

836 glasova 30,25%

357 glasova 12,92%

275 glasova    9,95%

99 glasova    3,58%

III. Utvrđuje se da na izborima za gradonačelnika Grada Korčule niti jedan kandidat nije dobio potreban broj
glasova – više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na temelju članka 95. st. 1. Zakona
održati drugi krug glasovanja.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA KORČULE

Marija Andreis