Službenici Grada Korčule na Seminaru o mjerama suzbijanja korupcije i sprečavanju sukoba interesa

U organizaciji Ministarstva pravosuđa RH, agencije Europske komisije "Taiex" i Dubrovačko-neretvanske županije u hotelu Palace u Dubrovniku održan je 18. i 19. listopada 2010. Seminar o mjerama suzbijanja korupcije. U ime Grada Korčule sudjelovali su Mirjana Burica Žuvela i Srđan Mrše

 

Seminar je prvenstveno bio namijenjen lokalnoj samoupravi, s ciljem da se službenici i dužnosnici  educiraju i potaknu na preventivno djelovanje protiv korupcije i djelotvorno provođenje antikorupcijskih mjera i metoda. 

Navedeni su brojni primjeri i analizirani razni uzroci korupcije. Upozoreno je na situacije iz prakse u kojima se sa izazovima zlouporabe javne službe radi osobne koristi susreću djelatnici koji su zaduženi za provedbu odluka i propisa.

Sudionicima je predstavljen institucionalni okvir i protumačeni kazneni aspekti suzbijanja korupcije. Iako je u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina na svim razinama pokrenuta ozbiljna borba protiv korupcije, činjenica je da ona još uvijek predstavlja ozbiljan politički, gospodarski i društveni problem.

Prema indeksu percepcije korupcije za prošlu godinu, na svjetskoj listi Hrvatska i Kuvajt dijele 66. mjesto, dok su za život bez korupcije idealni Novi Zeland i Danska.

Na seminaru je bilo govora i o problemu sukoba interesa za kojeg je kazno kako se ne može iskorijeniti, ali se mogu poduzeti razne mjere kako bi se takve pojave izbjegle ili spriječile.

/Foto: Dubrovački vjesnik/