U Korčuli započelo s radom Prometno redarstvo

Prošlog tjedna u Korčuli je službeno počelo s radom Prometno redarstvo, nova služba u okviru Gradske uprave, ciljem poboljšavanja prometnog reda na području Grada Korčule, te olakšavanja posla prometnoj policiji.

Zadaću prometnog redara obavljat će Roberto Kolić, dosadašnji komunalni redar  koji je kroz stručnu obuku u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba osposobljen za rad iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Prometni redar ima zadatak da na terenu, prvo putem upozorenja, a onda uz novčane kazne, dovede u red promet na području Grada Korčule. Temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama prometni redar ima ovlasti kažnjavati vozače za nepropisno parkiranje, ovlašten je narediti premještanje nepropisno parkiranih vozila paukom, a posebnu će pažnju posvetiti uvođenju reda u zaustavljanju dostavnih vozila.

Parkirališta o kojima brine koncesionar KTD Hober d.o.o. nisu pod ingerencijom prometnog redara, no mjesta za invalide na tim parkiralištima jesu.

Prometni redar je također ovlašten upravljati prometom.

Za parkiranje na mjestu za invalide kazna je 700 kn, kazna od 500 kn odnosi se na nepoštivanje prometnog znaka, a kazna od 300 kn naplaćivat će se za razna nepropisna parkiranja.

Kazne koje se naplate na mjestu prekršaja ne ulaze u evidenciju i ne donose kaznene bodove, no ako se kazna ne plati, slučaj dolazi na Prekršajni sud te ulazi u dosje i može rezultirati kaznenim bodovima.

Kazne koje naplati prometni redar idu u Gradski proračun, dok su iznosi koje naplati policija prihod Državnog proračuna.

Prometno redarstvo je u Gradu Korčuli ustrojeno i implementirano kroz projekt „inteligentnog prometnog redarstva“ koji je proveden uz pomoć i podršku riječke tvrtke Ri-ing.d.o.o. Nova gradska služba utemeljena je na cjelovitom informacijskom sustavu koji omogućava kvalitetno dokumentiranje prekršaja (fotografijama, GPS lokacijom, adresom i registracijom vozila) i ispisaom potrebnih obrazaca (Obavijest ili Upozorenje o počinjenom prekršaju) u vrlo kratkom vremenu – obično unutar 1 minute, sa minimalnom mogućnošću pogreške. Također, moguće je sve navedene podatke iz ureda pregledavati u realnom vremenu i analizirati za proizvoljne periode na razne načine te pripremiti za prihvat u druge postojeće podsustave kao što su financije i pisarnica, odnosno izmjenjivati podatke sa Policijskom upravom u smislu pribavljanje podataka o vlasnicima vozila. Dobivanjem odgovarajućih podataka o počiniteljima prekršaja Gradska uprava  će voditi prekršajni postupak izdavanjem odgovarajućih dokumenata poput obveznog prekršajnog naloga, zahtjeva za dostavu podataka, dopisa sudu, zahtjeva za prisilnu naplatu i sl.