Zaključak o koncesiji za katamaran linija 9608

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K


1. Grad Korčula traži od Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, Split, Ulica grada Antofagaste 6,  poništenje postupka za dodjelu koncesije za javne usluge – obavljanje linijskog obalnog pomorskog prijevoza na brzobrodskoj liniji: 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split (Obavijest o namjeri davanja koncesije br. 2013/S01K-0030800, od 3. travnja 2013.) i brzobrodskoj liniji 9602 Vis  – (Hvar) – Split (Obavijest o namjeri davanja koncesije br 2013/S 01K-0030822 od 3. travnja 2013.) iz razloga što je za liniju 9608 izabran brodar (JADROLINIJA) čiji brzi brod (katamaran JUDITA) ne zadovoljava godine starosti, koji ima više od 20 godina starosti, što je suprotno članku 8. stavku 1. točki 3.  Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i bodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 130/06,141/08 i 143/12), te što mu je kapacitet putnika (prema alotmanskim rezervacijama) manji od 300, koliki je minimum za dobivanje koncesije na liniji 9608.

2. Traži se da do ponovnog raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija za navedene linije, za liniju 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split do daljnjeg navedenu brzodbrodsku liniju 9608 održava UO „Kapetan Luka“, vl. Ivan Tomić, putem katamarana KRILO JET, koji u cijelosti u odnosu na katamaran JUDITA zadovoljava potrebe stanovništva istočnog dijela otoka Korčule i Pelješca a poglavito potreba turizma, u pogledu brzine, kapaciteta i starosti.

3. Ovaj Zaključak dostavit će se na znanje Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanskoj županiji i po potrebi ostalim nadležnim tijelima.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 342-35/13-01/06

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 24. lipnja 2015.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

  • Kompletan tekst Zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)