EUCF – European City Facility

Opis projekta
U okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju.

EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta. Provedbom EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja (poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora…).

Trajanje projekta
2021. – 2022.

Osnovne aktivnosti
Gradu Korčuli dodijeljena je EUCF bespovratna potpora u iznosu od 60.000 eura, za izradu investicijskih dokumenata za projekte iz sljedećih sektora: proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (integrirane i neintegrirane sunčane elektrane), pametne mreže, održiva mobilnost, energetska učinkovitost kod stambenih zgrada i zgrade javne namjene, te inovativna energetska infrastruktura.

Proračun projekta
60.000 €

Program iz kojeg se financira
Obzor 2020

Službena stranica projekta
https://www.eucityfacility.eu/home.html