FORTIC

NAZIV PROJEKTA:
From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia

AKRONIM:
FORTIC ITHR0200123

PROGRAM:
Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. (1. poziv za dostavu projektnih prijedloga)

PRIORITET I SPECIFIČNI CILJ PRIGRAMA:
4 – Kultura i turizam za održivi razvoj,
SC 4.1 – Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

VODEĆI PARTNER:
Grad Pula

PARTNERI:
Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, JUK Tvrđava kulture Šibenik, CA’ FOSCARI Sveučilište u Veneciji, Općina Cervia, Općina Vieste, Grad Korčula

PRIDRUŽENI PARTNERI:
Škola za odgoj i obrazovanje Pula, udruga UNPLI Veneto, Turistička zajednica Grada Korčule

DATUM POČETKA:
1.4.2024.

DATUM ZAVRŠETKA:
30.9.2026.

UKUPNI BUDŽET:
2.135.773,60 EUR

BUDŽET ZA GRAD KORČULU:
295.980,00 EUR

CILJ PROJEKTA:
Jačanje uloge jadranske prekogranične kulturne baštine i prepoznavanje poslovnih modela tvrđava, u svrhu promicanja održivog turizma s obzirom na inovativna digitalna rješenja i nove inkluzivne društvene modele koji će jamčiti razvoj zajedničkog teritorija prilagođenog potrebama ranjivih skupina i “baštinske zajednice”.

Grad Korčula će kroz ovaj projekt:
istražiti područje starog grada i njegove najbliže okolice te izraditi Katalog elemenata kulturne baštine. Podaci iz kataloga prenosit će se i dijeliti s projektnim partnerima kao ulazni podaci za izradu zajedničkog plana i preporuka.
izraditi Plan razvoja kulturne baštine, strateški dokument za Grad Korčulu koji će obuhvatiti sva kulturna dobra grada Korčule i definirati strategiju kulturnog razvoja. Cilj plana je održivo, zeleno i digitalno korištenje kulturne baštine za poboljšanje i razvoj neprofitnih aktivnosti u kulturi lokalnih dionika, za jačanje kreativnih industrija povezanih s kulturom, kao i za unapređenje kulturnog turizma.
obogatiti manifestaciju Noć tvrđava – kulturno-turističku manifestaciju koja se održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine.