Grad Korčula pristupio Sporazumu gradonačelnika

Na žurnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.08.2013. jednoglasno je donesen Zaključak o pristupanju Grada Korčule Sporazumu gradonačelnika. Grad Korčula prvi je potpisnik ovog Sporazuma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno.

Sporazum gradonačelnika (Convenant of Mayors) je inicijativa Europske komisije iz 2008. godine. Okuplja gradonačelnike iz cijele EU koji se obvezuju poštivati Europsku energetsku politiku „20-20-20”

 • Smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20%
 • Povećati energetsku učinkovitost za 20%
 • Povećati udio obnovljivih izvora energije za 20%

Sporazum gradonačelnika je do 14.08.2013. godine potpisalo 4 989 gradova i općina u EU, od toga 44 u Republici Hrvatskoj. Grad Korčula prvi je potpisnik ovog Sporazuma u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno.

Ciljevi inicijative Sporazum gradonačelnika su:

 • Strateška opredijeljenost za energetski održiv razvoj, što uključuje:

–      Promoviranje i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

–      Povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene, javnom gradskom prijevozu i sektoru javne rasvjete.

 • Razmjena stručnog znanja na regionalnoj i međunarodnoj razini

Ovime se doprinosi povećanju kvalitete života stanovnika i promidžbi Grada Korčule kao ekološke destinacije.

Aktivnosti potpisnika Sporazuma gradonačelnika su:

 • Izrada Referentnog inventara emisija CO₂
 • Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) u prvoj godini od potpisivanja Sporazuma
 • Slanje Izvješće o realizaciji Akcijskog plana Europskoj komisiji  (svake 2 godine)
 • Informiranje građana i lokalnih medija
 • Organiziranje Energetskih dana
 • Godišnje konferencije gradonačelnika EU
 • Razmjena iskustava i znanja u zemlji i inozemstvu

Grad Korčula je pristupio Sporazumu gradonačelnika u sklopu projekta Meshartility financiranog iz programa IEE ( Intelligent Energy Europe ). To je projekt u kojem sudjeluje 17 partnera iz 12 zemalja. Jedan od partnera je i DUNEA (regionalna razvojna agencija DNŽ). Budžet DUNA-e je 84 700 EUR i utrošit će se na financiranje izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP-a).

Projekt Meshartility i Sporazum gradonačelnika, predstavila je na sjednici Gradskog vijeća Ivana Fazinić, direktorica Korčulanske razvojne agencije KORA. Kao uvod u točku dnevnog reda dan je i kratki opis Agencije KORA. Prezentaciju možete vidjeti ovdje.

Gradonačelnik Vinko Kapelina potpisao je pristupni obrazac koji je dostavljen uredu Sporazuma gradonačelnika.

Službene stranice Sporazuma gradonačelnika su: www.eumayors.eu gdje se na interaktivnoj karti već može vidjeti novi potpisnik Sporazuma – Grad Korčula.