Grad Korčula se priprema za izradu topografsko-katastarske podloge

Sukladno zahtjevima iz Zakona o prostornom uređenju i Uputi za ovjeravanje posebnih geodetskih podloga (DGU), Grad Korčula pokrenuo je aktivnosti za geodetske radove na izradi topografsko-katastarske podloge za izradu UPU-ova na određenim terenima na svom području.

Područja obuhvata UPU-a uglavnom su u područjima neizgrađenog/izgrađenog građevinskog zemljišta ili pak u područjima novo planiranih gospodarskih zona. Obje kategorije zemljišta traže više terenskih geodetskih radova (radi izgrađenosti ili pak zaraštenosti).

Današnja suvremena praksa izrade PGP-ova kao podloge za izradu UPU-ova pokazala je da je PGP izrađen kao ortofoto plan s visinskim prikazom terena i uklopom katastarskog plana najekonomičnija podloga za projektiranje UPU-ova. Stoga se i Grad Korčula odlučio upravo za to rješenje.

Optimalna metoda snimanja je kombinacija fotosnimanja (rezultat je ortfoto) koje se progušćuje i dopunjava geodetskim mjerenjima na terenu.

Rezultati primjene ove metode su posebne geodetske podloge u digitalnom (.dwg format) i analognom (ispis u boji) obliku.  Dakle, dobija se digitalni ortofotoplan s visinskom prikazom (slojnice i kote) i s uklopljenim katastarskim planom u određenom mjerilu (npr. 1:1000), tj. digitalni model snimljenog terena.

Troškovi izrade topografsko-katastarske podloge za odabrane terene  procjenjuju se na oko 1,5 mil. kuna.

Vrijeme potrebno za realizaciju radnih podloga i ortofoto planova odabranih terena je oko 4 mjeseca.