Hober – komunalno trgovačko društvo Korčula

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod tvrtkom društva Komunalno trgovačko društvo “Hober” društvo sa ograničenom odgovornošću. Skraćena tvrtka glasi: KTD “Hober” d.o.o. Grad Korčula je u cijelosti vlasnik poslovnih udjela u Društvu. Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Korčule. Direktora Društva je Ivan …

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod tvrtkom društva Komunalno trgovačko društvo “Hober” društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skraćena tvrtka glasi: KTD “Hober” d.o.o.

Grad Korčula je u cijelosti vlasnik poslovnih udjela u Društvu.
Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Korčule.

Direktora Društva je Ivan Čenan, dipl. ing.

Djelatnosti Društva:
1. lučke usluge
2. usluge parkinga
3. upravljanje tržnicom
4. upravljanje sustavom javne odvodnje i pražnjenje septičkih jama
5. prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
6. upravljanje grobljima i pogrebne usluge
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javnih zelenih površina
9. održavanje javne i svečane rasvjete
10.održavanje prometne signalizacije