Gradu Korčuli odobreno 590.000,00 kn za projekt energetske učinkovitosti na novom bazenu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o odobravanju nepovratnih sredstava Fonda u iznosu od 590.000 kuna za sufinaciranje projekta energetske učinkovitosti "Primjena mjera energetske učinkovitosti održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije na natrikivenom plivačkom bazenu u Gradu Korčuli"

S ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš, ustanova „Športski objekti Korčula” je u 2010. godini pristupila izmjeni glavnog projekta izgradnje natkrivenog plivačkog bazena na način da se kotlovnica na tekuće gorivo zamijenila kotlovnicom na ukapljeni naftni plin. Za navedenu izmjenu podnesen je zahtjev Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko- neretvanske županiji – Ispostavi u Korčuli, za izdavanje III. izmjene građevinske dozvole za građenje zatvorenog gradskog bazena u Korčuli, u smislu promjene položaja pozicije termotehničkih instalacija iz suterena na ravni krov upravne zgrade, promjene energenta iz ekstra lakog loživog ulja u ukapljeni naftni plin i korištenje sunčeve energije ugradnjom solarnih panela, sve s pratećim instalacijama vezanim za navedene izmjene.

Sukladno ovoj izmjeni, troškovi provođenja dijela projektabazena koji se odnose na postavljanje kotlovnice na ukapljeni naftni plin, solarnih kolektora, konvektorskog, podnog i radijatorskog grijanja te sustava za automatsku regulaciju porasli su s ugovorenih 3.222.946,18 kuna s PDV-om na procijenjenih 4.746.742,63 kuna s PDV-om, odnosno za 1.523.796,45 kuna, a za što je potrebno provesti postupak javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

U financiranju ovih troškova Grad Korčula sudjeluje s 1.061.195,20 kuna, što čini 22,5% prihvatljivih troškova Projekta.

U provedenom postupku ocjenjivanja Fond je utvrdio da predmetni projekt pripada području provedbe nacionalnih energetskih programa kojim se planira ugradnja energetski učinkovitih kondenzacijskih kotlova na ukapljeni naftni plin 30% manje snage od prvobitno planiranih kotlova na tekuće gorivo, solarnih kolektora za zagrijavanje bazenske vode, te dizalica topline zrak-voda s korištenjem otpadne toplinske energije i bazenskih klima komora s ugrađenim dizalicama topline za povrat otpadne topline, sve u cilju uštede energije, a radi postizanja efekata energetske učinkovitosti. Izgradnjom kotlovnice koja će umjesto loživog ulja koristiti ukapljeni naftni plin u kombinaciji sa solarnim kolektorima, očekuje se smanjenje potrošnje toplinske energije iz fosilnih goriva za 62% i smanjenje emisije CO2 za 54%.

Iz gore navedenih razloga Fond je donio Odluku kojom se odobravaju sredstva financijske pomoći Fonda u iznosu od 590.000,00 kuna, što čini 55,60% prihvatljivih troškova dijela Projekta koje mora osigurati Grad Korčula.

Inače, na temelju ovlaštenja od Gradonačelnika, kompletan postupak i prijavu vezanu za dobijanje dodatnih sredstava od Fonda, a radi primjena mjera energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije na bazenu u izgradnji odradio je v.d. ravnatelja ustanove ŠOK, Dalibor Antunović, uz operativnu pomoć gradskih službi i predsjednika Upravnog vijeća ustanove ŠOK Marka Skokandića.