Implementacija pametnih rješenja u upravljanju prometom u gradu Korčuli

Postavljanjem semafora koji pokazuju broj slobodnih parkirnih mjesta na ulaz u parkiralište na istočnoj rivi i garaži okončan je projekt modernizacije i informatizacije parkirališta u gradu Korčuli.

Grad Korčula je nakon provedenog postupka javne nabave putem EOJN HR, predmet nabave „Implementacija proširenja pametnih rješenja u upravljanju prometom u gradu Korčuli (I. Faza)“, ev. broj nabave JN/MV-1/2023 sklopio Ugovor o kupoprodaji ICT opreme s dobavljačem Hrvatski Telekom d.d.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, isporučena je, instalirana i puštena u rad sljedeća oprema: sustavi za prepoznavanje registarskih oznaka vozila na lokacije istočna i zapadna riva te javni parking u trgovačkom centru, naplatu parkiranja putem bankovnih kartica na lokacijama istočna riva i javni parking u trgovačkom centru, te je nadograđen sustav koji omogućava praćenje zauzetosti parkirališta i prikaz broja slobodnih parking mjesta na vanjskim semaforima koji su postavljeni na ulaz u parkiralište na istočnu rivu i u trgovačkom centru.

Ukupna vrijednost instalirane opreme je 123.047,98 EUR od čega će Fond bespovratnim sredstvima sufinancirati sa 66.359,76 EUR (53,93 % ukupnih troškova), a ostatak Grad Korčula.

Ovim projektom izvršena je modernizacija svih zatvorenih parkirališta u gradu Korčuli.