Ispitivanje kakvoće mora od 28. lipnja do 8. srpnja 2021.

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je redovno ispitivanje mora u periodu od 28. lipnja do 8. srpnja 2021. godine.

Na svim korčulanskim plažama more je izvrsne kakvoće.

  • Rezultate ispitivanja kakvoće mora od 28. lipnja do 8. srpnja 2021. možete pogledati ovdje.