Isporučena komunalna oprema za Grad Korčulu

Danas, 29.12.2020. godine, Gradu Korčuli isporučena je komunalna oprema u cilju kvalitetnijeg gospodarenja otpadom.
  • “Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu”

Gradu Korčuli danas je isporučena mobilna reciklažna jedinica. Radi se o pokretnoj jedinici koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada.

Mobilna reciklažna jedinica je prilagođena za prevoženje sa kamionom „navlakačem“ kojim raspolaže KTD Hober d.o.o., tako da će biti dostupna po svim mjestima Grada Korčule.

Građani će moći uz prisustvo operatera koji zaprima otpad od građana i pohranjuje ga u spremnike, predati spomenuti otpad u MRJ na lokacijama na kojima će se prema utvrđenom rasporedu nalaziti MRJ, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Odlukom o financiranju Gradu Korčuli odobreno je 136.250,00 HRK za nabavu mobilne reciklažne jedinice. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85% ili 115.812,49 HRK.

  • “Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima”

Gradu Korčuli danas je također isporučen i mobilni stroj za usitnjavanje otpadne drvne mase – iverač kojim će se uvelike olakšati gospodarenje biootpadom u Gradu Korčuli, a sa kojim će raspolagati KTD Hober.

Mobilni iverač je pogonjen dizel motorom snage 74 KS, a može usitnjavati drvnu masu do promjera od 280 mm uz pomoć rotirajućeg diska sa četiri HARDOX noža, kapaciteta je do 20 m³ na sat, izbacuje usitnjenu drvnu masu veličine sječke do 14 mm.

Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno kriterijima utvrđenim Javnim pozivom Gradu Korčuli odobreno je 242.775,00 kn za nabavu stroja za usitnjavanje otpadne drvne mase.

 

 

 

 

Komentiraj