Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022.

KLASA: 363-06/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-01/01-23-00001
Korčula, 15. lipnja 2023.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,  broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74.  stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 4. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022.

 Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 18/20), (dalje u tekstu: Program održavanja). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 13/22), (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Programa održavanja).
Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izviješće o izvršenju Programa održavanja. Izviješće o izvršenju Programa održavanja podnosi se zajedno s Izviješćem o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022. možete preuzeti na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.