Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA”

Nakon provedene Javne rasprave, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), u postupku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "GZ Lokva", Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet donosi Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU "GZ LOKVA".

Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade ID UPU “GZ LOKVA” možete preuzeti ovdje.