Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; Predmet nabave: Rekonstrukcija kuće Marka Pola (u Korčuli)

KLASA: 960-03/18-01/47
URBROJ: 2138/01-02-18-4
Korčula , 27. prosinca 2018.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, kao javnog naručitelja, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

IZVJEŠĆE
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Tekst Izvješća u cijelosti možete pročitati ovdje.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj