Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu možete pročitati ovdje.