Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Korčule možete pročitati ovdje.