Izvješće o savjetovanju s javnošću o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2025. godinu.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2025. godinu dostupno je na poveznici.