Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda

Grad Korčula raspisuje javni natječaj za zakup poslovnih prostora u Korčuli č.zgr. 45 k.o. Korčula, površine 21,29 m2 i č.zgr. 1420 k.o. Korčula, površine 12,71 m2.

KLASA: 372-01/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 21. lipnja 2022.

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 8. i 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 4/03 i 6/10), gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora
prikupljanjem pisanih ponuda  

Javni natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.