Javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja spomenika hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Korčuli

Protokol o natječaju i konačno izvješće ocjenjivačkog suda.

OPĆI, PRVOG STUPNJA SLOŽENOSTI, ZA REALIZACIJU, JEDNOSTUPANJSKI,
ANONIMNI

J A V N I   N A T J E Č A J
Za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog rješenja
SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI
Evidencijski broj nabave Raspisivača natječaja
JN/MV-5/2023
CPV: 71200000-0

PROTOKOL O NATJEČAJU
KONAČNO IZVJEŠĆE OCJENJIVAČKOG SUDA
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA 147-23/KO-UAKL/NJN

I. RASPISIVAČ NATJEČAJA je:
GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Matični broj: 2681749OIB: 92770362982; Broj telefona: 020/711 143
Internetska adresa: www.korcula.hr
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnica Nika Silić Maroević

II. PROVODITELJ NATJEČAJA je:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest j.d.o.o.,10000 Zagreb, Iblerov trg 7,
OIB:51998222936
Adresa elektronske pošte: [email protected]; mob. 091 1602956
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.

III. VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovni, opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju jednostupanjski, anonimni javni.
Registarski broj natječaja 147-23/KO-UAKL/NJN

  • Protokol o natječaju i konačno izvješće ocjenjivačkog suda u cijelosti možete preuzeti ovdje.