Javni natječaj za postavljanje dva štanda

Grad Korčula objavljuje javni natječaj za postavljanje dva štanda. Nadmetanje će se održati dana 9. lipnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik 

KLASA: 372-05/11-01/115
URBROJ: 2138/01-02-11-12
Korčula, 31. svibnja 2011. 

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule raspisuje 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje
dva štanda
usmenim javnim nadmetanjem
 

  • Cijeli tekst Javnog natječaja pogledajte ovdje (.pdf)