JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta- voditelj destinacijskog menadžmenta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", br. 152/08), članak 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", br. 23/2017 i 72/2017) i članka 6. Pravilnika o radu djelatnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Korčule od 20. prosinca 2012. te izmjenama Pravilnika o radu Dodatka I- Sistematizacije radnih mjesta u Turističkoj zajednici Grada Korčule od 31. listopada 2018. godine i odluci Turističkog vijeća o raspisivanju natječaja od 31. listopada 2018., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta- voditelj destinacijskog menadžmenta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule

 

Radno mjesto: Voditelj destinacijskog menadžmenta Turističkog ureda TZ Grada Korčule

Broj izvršitelja/ica: 1 izvršitelj (m/ž)

Vrsta radnog odnosa: Radni odnos na neodređeno vrijeme

Probni rad: 6 mjeseci

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

  • da imaju završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);
  • da imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
  • da aktivno znaju jedan svjetski jezik;
  • da imaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako ga nemaju, trebaju ga u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti;
  • da poznaju rad na osobnom računalu

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Korčule: https://goo.gl/FrGvq7