Javni poziv iz Programa društveno poticane stanogradnje

Zahtjev za kupnju stana predaje se isključivo preporučenom poštom do zaključno 19. travnja 2021. godine, na adresu Grada Korčule: Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: "Zahtjev za kupnju stana po programu POS".

KLASA: 370-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-17
Korčula, 19. ožujka 2021.

Na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, mjerilima  postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticanje stanogradnje na području Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/21), u svezi s člankom 23. stavak 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine”, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19), gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane
stanogradnje (POS)
na području Grada Korčule radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Korčule, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine”, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19).

Za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule određeno je građevinsko zemljište u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija” označeno kao čest. zem. 4589/7 k.o. Žrnovo, u vlasništvu Grada Korčule i to na dijelu navedene čest. zem. definiranim prostornim cjelinama 3 i 6 u Urbanističkom planu uređenja “Ekonomija”.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Korčule imaju građani – državljani Republike Hrvatske, koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe stanovanja ili nemaju u vlasništvu odgovarajući stan, kuću ili drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja i nemaju dugovanja prema Gradu Korčuli.

Javni poziv u cijelosti možete pročitati ovdje.
Zahtjev za kupnju stana iz programa POS – Grad Korčula
Izjava o vlasništvu stana ili kuće
Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće
Izjava o izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu
Izjava o stanovanju kod člana obitelji

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu [email protected] ili na telefon 020/446-155.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.