Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture groblja u Gradu Korčula

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture.

KLASA: 940-02/19-01/14
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 5. prosinca 2019.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 6/18),  GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V
o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture groblja u Gradu Korčula

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.