Javni poziv – Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu

Obaviještavamo Vas da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu. Rok za dostavljanje ponuda je 30. rujna 2010.

Ministarstvo turizma (dalje u tekstu: Ministarstvo), objavljuje

JAVNI POZIV
za sudjelovanje u Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu

Predmet javnog poziva je:

 • sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenika/studenata za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u omjeru 50% Ministarstvo turizma – 50% partner

Javni poziv upućen je:

 • hotelskim kućama i turističkim agencijama za sufinanciranje stipendija učenika/studenata za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu
 • HOK-u odnosno županijskim obrtničkim komorama za sufinanciranje stipendija učenika za obrtnička zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu

Potrebna dokumentacija za kandidiranje:

1. za sufinanciranje stipendija učenika/studenata u suradnji s gospodarskim subjektima:

 • popunjeni obrazac zahtjeva SG
 • dokazi o pravnom statusu gospodarskog subjekta (izvod iz registra)
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga gospodarskog subjekta prema državi (ne starija od 30 dana)
 • plan stipendiranja učenika/studenata s definiranim potrebama, strukturom i sredstvima
 • plan stručne prakse i popis stručnih mentora
 • – Izjava o zapošljavanju stipendista nakon završenog školovanja za zanimanje za koje
 • dobiva stipendiju najmanje u vremenu trajanja stipendiranja
 • izjava o preuzimanju obveze o stipendiranju učenika/studenta do kraja školovanja za zanimanje za koje dobiva stipendiju

2. za sufinanciranje stipendija učenika u suradnji s HOK-om i županijskim obrtničkim komorama:

 • popunjeni obrazac zahtjeva S0
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana )
 • popis licenciranih obrta ugostitelja s kojima ima reguliran odnos o stipendiranju učenika.

Prijave za partnerstvo u Programu razmatra stručno Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu, a Odluku donosi ministar turizma na temelju prijedloga Povjerenstva.

Cjelovit tekst programa i obrasci sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na www.mint.hr

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom te oni koji se ne dostave u roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo turizma RH, 10 000 ZAGREB, Prisavlje 14, s naznakom: „ne otvaraj – javni poziv „STIPENDIJE“.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2010. godine.

KLASA: 402-01/10-04/3
URBROJ: 529-03-10-6

Zagreb, 23. kolovoza 2010.