Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području Grada Korčule

Turistička zajednica Grada Korčule u 2024. godini provodi pilot projekt usmjeren na podizanje razine kvalitete privatnog smještaja na području Grada Korčule.

Predmet ovog Javnog poziva, pilot projekta, je dodjela nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području Grada Korčule, s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti smještajnih objekta privatnog smještaja.

Prihvatljivi korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe, postojeći iznajmljivači sa aktivnim Rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, čiji objekt se nalazi na području Grada Korčule.

Prihvatljivi troškovi:

  • Izrada arhitektonskih nacrta unutarnjeg dizajna objekta u cilju podizanja kvalitete smještaja koji moraju uključivati i elemente održivosti: obnovljive izvore energije (gdje je to primjenjivo), sustave izolacije, sustave grijanja i hlađenja (npr. dizalice topline), sustave uštede vode i električne energije itd.,
  • Digitalna i komunikacijska oprema uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju – povezivanje uređaja u objektu putem interneta, digitalni rezervacijski sustavi, pametne brave, sustav gašenja rasvjete i klima uređaja kada nisu u upotrebi, te druga digitalna rješenja usmjerena na smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša,
  • Opreme za pripomoć osobama sa invaliditetom (platforme ili dizala za osobe sa smanjenom pokretljivošću, pomagala za pokretljivost u objektu – rukohvati, stolice ili stepenice za tuširanje, stolići za posluživanje hrane, prilagođeni sanitarni čvor i sl.)
  • Marketing – putem društvenih mreža, web stranice, promo materijali, fotografiranje objekata

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Turističke zajednice Grada Korčule za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 eura.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće 50% troškova izvršenog ulaganja, nastalog u razdoblju od 01.01.2024. do 15.11.2024. godine. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt iznosi 200,00 eura, dok je maksimalan iznos 1.000,00 eura.

Javni poziv otvoren je do 08. srpnja 2024. do 16:00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se Turističkoj zajednici Grada Korčule putem elektroničke pošte: [email protected] ili na adresu Turistička zajednica Grada Korčule, Trg 19. travnja 1921. br. 40, 20260 Korčula.

Tekst Javnog poziva u cijelosti dostupan je na poveznici.
Prilog 1 – Obrazac prijave
Prilog 2 –  Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Turistička zajednica Grada Korčule
Trg 19. travnja 1921. br.40
20260 Korčula
T: +385 20 715 701
M:+385 91 2223555
www.visitkorcula.eu