Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Javni natječaj traje do 25. svibnja 2016.

Na temelju članka 16. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07, u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“ u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

UVJETI DODJELE OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači.

Otočni proizvođači koji kandidiraju za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Tradicionalnim i inovativnim proizvodima smatraju se proizvodi nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije čija razina kvalitete mora biti mjerljiva. Također, moraju zadovoljavati zakonske i podzakonske odredbe o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.

Proizvodima označenim jednom od sljedećih oznaka:

–        Oznaka ekološki proizvod

–        Oznaka izvorno hrvatsko

–        Oznaka hrvatska kvaliteta

–        Oznaka tradicionalnog ugleda

–        Oznaka izvornosti

–        Oznaka zemljopisnog podrijetla

–        Oznaka izvornosti za ostale proizvode

–        Oznaka zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode

dodjeljuje se oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 2. i članka 24. Pravilnika.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ dodjeljuje se proizvodima koji nemaju jednu od navedenih oznaka, a koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 1. i članka 24. Pravilnika.

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA UPORABE OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“

Otočni proizvođači podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (u nastavku teksta: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva objavljen je u Prilogu 1. Pravilnika i sastavni je dio ovog Javnog poziva. Obrazac Zahtjeva dostupan je i na službenim internetskim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podaci o pravnom statusu:

  • za trgovačka društva:

–        preslika rješenja o upisu u sudski registar;

–        preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;

  • za zadruge:

–        akt o osnivanju

–        preslika rješenja o upisu u sudski registar;

–        preslika ugovora o osnivanju zadruge;

  • za udruge:

–        preslika rješenja o upisu u registar udruga;

  • za obrte:

–        preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);

–        preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

  • za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

–        preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

  • za ostale:

–        preslika rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument.

2. izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika o otočnom podrijetlu proizvoda;

3. tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. preslika rješenja o korištenju jedne od sljedećih oznaka: Ekološki proizvod, Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Oznaka izvornosti, Oznaka zemljopisnog podrijetla, Oznaka tradicionalnog ugleda, Oznaka izvornosti za ostale proizvode, Oznaka zemljopisnog podrijetla za ostale proizvode.

5. potvrdni dokumenti o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju jednu od oznaka navedenih u točki 4. u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (Narodne novine, broj 63/11, 79/11 i 90/13) i odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (Narodne novine, broj 125/09 i 23/13) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije;

6. preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

Zahtjevi za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ s propisanom dokumentacijom podnose se do 25. svibnja 2016. na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Objavu Javnog poziva te obrazac za prijavu možete vidjeti OVDJE.